در صورت نیاز به مشاوره، انجام پروژه و تدریس خصوصی در زمینه های

  • پردازش تصویر

  • نرم افزار MATLAB

  • مقاله ISI

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند:

 

    :