فناوری های نوظهور

ماه: مارس 2022

Industry 4.0

انقلاب صنعتی چهارم – صنعت نسل 4

صنعت نسل 4 (Industry 4.0) به مرحله جدیدی از پیشرفت فناوری اشاره دارد که تمرکز آن بر هوش مصنوعی، ارتباطات متقابل ماشین آلات و اتوماسیون است. این مفهوم برای اولین…اطلاعات بیشترانقلاب صنعتی چهارم – صنعت نسل 4