فناوری های نوظهور

درباره من

نوید دانشمندپور

دکتری تخصصی مهندسی برق مخابرات از دانشگاه صنعتی شیراز

  • مدرس دانشگاه و موسسات آموزشی
  • پژوهشگر در زمینه اصالت اسناد و مدارک دیجیتالی نظیر قراردادهای آنلاین، تصاویر و ویدیو ها
  • توسعه دهنده سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی
  • همکاری با شرکت های دانش بنیان به عنوان مسئول تحقیق و توسعه و کارشناس بینایی ماشین

جدیدترین تالیفات

  • Daneshmandpour, Navid, Habibollah Danyali, and Mohammad Sadegh Helfroush. “Region-based Scalable Self-Recovery for Salient Object Images”, ETRI Journal, (2020).
  • Daneshmandpour, Navid, Habibollah Danyali, and Mohammad Sadegh Helfroush. “Multi-rate reference embedding for highly-scalable self-recovery using fuzzy mamdani.” Journal of Intelligent & Fuzzy Systems5 (2019): 6471-6481.
  • Daneshmandpour, Navid, Habibollah Danyali, and Mohammad Sadegh Helfroush. “Image tamper detection and multi-scale self-recovery using reference embedding with multi-rate data protection.” China Communications11 (2019): 154-166.
  • Daneshmandpour, Navid, Habibollah Danyali, and Mohammad Sadegh Helfroush. “Scalable Image Self-Embedding Based on Dual-Rate SPIHT-LDPC Reference Generation Scheme.” Radioengineering1 (2019): 199.
  • Daneshmandpour, Navid, Habibollah Danyali, and Mohammad Sadegh Helfroush. “Scalable image tamper detection and recovery based on dual-rate source-channel coding.” 2017 3rd Iranian Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ICSPIS). IEEE, 2017.
  • Mohsen Ashourian, Navid Daneshmandpour, Peyman Moallem, Omid Sharifi Tehrani. “Real time implementation of a license plate location recognition system based on adaptive morphology.” International Journal of Engineering (2013): 1347-1356.

خدمات سایت فناوری